Rikke Thor Tlf 22471295 rikkethor@rikkethor.dk

Priser             

 

Rikke Thor CVR nr: 3139 4435

 

Sexologisk rådgivning og samlivsterapi
- par og individuelt:

 
950 kr. pr. 1 ½ time 

 

850 kr. pr. time (efter særlig aftale - ellers er det altid 1½ times konsultationer)


(Studerende, pensionister og kontanthjælpsmodtagere - kan evt. få nedsat pris - spørg mig. Par betaler altid fuld pris (ellers skal I fx begge være på kontanthjælp))

Konsultation - på Sandtoften 6, Thurø
5700 Svendborg


Betaling for konsultationer hos mig - er kontant efter konsultationen

med rede penge eller MobilePay.

Jeg tager ikke dankort, visakort o.lign.

 
Aflysning eller ændring:

- af en konsultationstid bedes foretaget hurtigst muligt og senest kl. 18 aftenen inden selve konsultationsdagen. Ved udeblivelse eller for sen aflysning af konsultationstid, forbeholdes retten til at opkræve det fulde honorar for den aftalte konsultation.

 

Telefonkonsultation:

I specielle situationer kan aftales, at konsultationen foregår over telefon - priserne er de samme som konsultation ved fremmøde hos mig, og betales inden samtalen via MobilePay.

 

I nogle tilfælde kan kommunen betale for konsultationer hos mig - spørg evt. din sagsbehandler.

 

                              

Nedenstående priser er vejledende, - kontakt mig for at aftale en individuel pris til jer:


Seksualundervisning af skoleklasser og mindre grupper af unge
- op til 3 - 4 timer (inkl. pauser) (mindre specialklasser oftest 2½ - 3 timer) 3500 kr. + transportudgifter (se nederst på siden)

Efterskolearrangement og lignende
Efterskoler eller hele overbygningen på en skole (op til ca. 130 elever)
- op til 3 timer (inkl. en pause midt på) 4000 kr.+ transportudgifter(se nederst på siden)


Temadage om børn/unge og seksualitet "Hvordan taler vi med børn og unge om seksualitet" - for professionelle - lærere og lærerstuderende på seminarier  (om procesorienteret seksualundervisning) , sundhedsplejersker, pædagoger, og andre faggrupper fx personale på opholdssteder for unge med specielle udfordringer.
Halve temadage/aftener på 3-4 timer ca. 9.000 kr. + transportudgifter (se nederst på siden) - hele temadage ca. 14 -16.000 kr. pr. dag + transport.

Oplys antal deltagere.


Temadag/eftermiddag for fagpersoner - sundhedsprofessionelle som SOSU og sygeplejersker, bostøtter, læger, jordemødre, jordemoder - og sygeplejestuderende, personale på plejehjem og i ældreplejen, sexologisstuderende mm. "Hvordan taler vi med patienter/borgere om seksualitet"

- tilpasset målgruppen.

Halve temadage/aftener på 3-4 timer ca. 9.000 kr + transportudgifter (se nederst på siden)

Hele temadage ca.14 - 16.000 kr. pr. dag + transport.

Oplys antal deltagere.

 

 

           


Foredrag / fx oplæg på konferencer fra ca. 9.000 kr. - afhængig af emnet og antal deltagere + transportudgifter (se nederst på siden)

 

Gruppeoplæg / dialogbaseret foredrag - i kommuner eller patientforeninger:

"Kræft /kronisk sygdom - og intimitet, krop og seksualitet" - fx. rehabiliteringskursus for borgere med kræft, KOL, hjertesygdomme, diabetes eller psykiatribrugere m.fl. i en mindre gruppe - op til 3 - 4 timer 4700 kr. + transportudgifter (se nederst på siden)

Forældremøder om børn/unge og seksualitet - forældre til unge med udviklingshæmning og /eller autisme, forældre til  "almindelige" unge, forældre til unge med handicap såsom hørehæmmede mm. samt døve forældre - med fokus på jeres specifikke målgruppe.

2 - 2 ½ time op til 12 forældre: 3500 - 4500 kr., fra 12 - 40 forældre: 5500 kr + transportudgifter (se nederst på siden) Hvis I er mere end 40, så taler vi om pris.

 

Personaletræning/supervision af mindre personalegrupper - fx på teammøder i forhold til handicappede eller unge med udviklingshæmning: 1600 kr. pr. time + transportudgifter (se nederst på siden)

(Ofte starter vi/jeg et sådant forløb med en halv/hel temadag (se priser ovenfor) hvor jeg underviser i emnet)

Særlige arrangementer - mail / ring og aftal en pris med mig Og - hvis I ikke har så mange penge - er en mindre forening (måske under 10 personer) eller har andre gode argumenter, - så sig hvad I kan tilbyde at betale - så taler vi om det.

 

Polterabend o.lign, - Oplæg om bryllupsnat mm. + efterfølgende dialog "rundt om bordet" om forskellige emner indenfor seksualitet og parforhold, med deltagernes spørgsmål og emner som udgangspunkt.

Ca.1 - 1½ time  2500 kr. 

 

Seksualitet og intimitet efter overgangsalder/alders/sygdoms - relaterede udfordringer - for små private grupper - altså ikke fagpersoner (se mere om samme emne for fagpersoner ovenfor). Indeholder oplæg om dette emne fra mig og undervejs "rundbordssnak" med deltagernes spørgsmål og emner som udgangspunkt. Ca 1½ - 2 ½ time 2500 kr.

 

Betaling for ovenstående arrangementer: 

Jeg sender en faktura med mit CVR nummer, efter arrangementet (som vedhæftet PDF fil).

Hvis I ønsker en E - faktura, så oplys dette og send jeres EAN nummer og kontaktoplysninger.

Transportudgifter: Statens takster i 2017: 3,53 kr. pr. km.

Desuden:

- ved kørsel udover Fyn: timeløn for kørselstid - 300 kr. i timen

- brobillet til storebæltsbroen ved kørsel til Sjælland

- færgebillet til øer

- Færøerne og Grønland mv. aftaler vi specifikt - mht rejsedage, fly og evt.logi

 

                           

Rikke Thor - Sandtoften 6, 5700 Svendborg - tlf. 22471295 - rt@rikkethor.dk - www.rikkethor.dk